# نژاد_گوسفند

نژاد های گوسفند ایران

ردیف نام نژاد ردیف نام نژاد ردیف نام نژاد 1 افشاری 10 شال 19 کردی 2 بلوچی 11 طالشی 20 کرمانی 3 بهمنی 12 عربی 21 کلکوهی 4 دالاق 13 فراهانی 22 لری 5 زل 14 فشندی 23 لری بختیاری 6 زندی 15 قره گل سرخی 24 ماکویی 7 کردی خراسان 16 قزل 25 مغانی 8 سنجابی 17 قشقایی 26 نائینی 9 سنگسری 18 کبودۀ شیراز 27 مهربان                 منبع:meditech.ir
/ 0 نظر / 184 بازدید

خلاصه نژاد های گوسفند 2

Karakul   قوچ   90 - 100 kg میش   70 - 90 kg درصد بره زایی   180 % پشم   Coarse, very strong وزن   4.5 - 6.8 kg طول   تا 45 cm قطر به میکرون     =================== Lincoln Sheep     قوچ   115 - 150  kg میش    90 - 115 kg درصد بره زایی   140 % پشم   Coarse, ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 308 بازدید