دلایل اهلی کردن گاو

احتمالا یکی از هدف های اساسی برای اهلی کردن گاو، استفاده ازنیروی زیاد این حیوان برای بارکشی و انجام کار های کشاورزی بوده است .

در آن هنگام ، انسان برای بدست آوردن شیر مورد نیاز خود ، می توانست از بز استفاده کند و اگر به گوشت و پوست نیاز داشت ، می توانست گاو های وحشی را شکار کند و نیازمند نگهداری آن ها نبود .

گاو، نخستین حیوانی است که برای استفاده از نیروی آن برای انجام کار، مورد استفاده قرار گرفته است ، وپس از آن فیل ، شتر و اسب به تدریج اهلی شده و برای این منظور به کار گرفته شدند .گاومیش های آمریکا ، اروپا و آفریقا به اندازه ای وحشی بودند که انسان نتوانست آن ها را اهلی کند ، اما گاو میش های هند و گاو میش تبت به نام یاک(1) ، اهلی شده و مورد استفاده قرار گرفتند.

پیش از ورود اسپانیایی ها به آمریکا ، هیچ گاو اهلی در این قاره وجود نداشت .نخستین گاو های اهلی ، در آغاز سده ی شانزدهم میلادی به وسیله ی مهاجران اسپانیایی به قاره ی آمریکا آورده شدند .

آمریکای شمالی دارای نوعی گاومیش به نام بایسون(2) بود که سرخ پوستان ، موفق به اهلی کردن آن نشده بودند . در آمریکای جنوبی نیز اصولا گاوی موجود نبود ، در قاره ی استرالیا نیز هیچ نوع گاو، خواه اهلی یا وحشی وجود نداشت و نخستین گاو های این قاره در هیجدهم ژانویه ی 1788 به وسیله ی مهاجران انگلیسی ، به این کشور وارد شد.

اکنون ، نژاد گاو های اروپایی به میزان شایان توجهی در آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا پراکنده اند. تا میانه ی سده ی هیجدهم میلادی ، گاو های کوهان دار هندی یا زیبو(3) فقط تا آفریقا و بخش هایی از آسیا گسترش یافته بودند. از این تاریخ، تعداد شایان توجهی از این گاو ها به آمریکای شمالی و جنوبی وارد شدند.در ایالت های جنوبی آمریکا ، گاو داران آمریکایی ، نژاد براهمن(4) را با استفاده از این گاو های وارداتی ایجاد کردند. پایداری این گاو ها در برابر گرما ، رطوبت و دفع حشرات مزاحم ، بسیار زیاد است و در نتیجه مورد توجه دامداران قرار گرفته   

(4)Yak(1)    Bison(2)     Zebu(3)    Brahman

/ 0 نظر / 160 بازدید