بیماری زبان آبی

منبع:microbewiki.kenyon.edu ******************** منبع(3): fwi.co.uk ********************** منبع:sheepfarm.in ************ منبع:sheep101.info ***************** ترشح دو طرفه بینی،تخریب بینی و ترشح بزاق   تخریب بافت های پوزه و لب   فرسوده شدن لثه سخت بالایی(dental pad)   زخم شدن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 482 بازدید
تیر 94
3 پست
بهمن 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
6 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
11 پست
نژاد_مرغ
2 پست
iran_sheep
1 پست
targhee_sheep
1 پست
romeldale_sheep
1 پست
cvm_sheep
1 پست
cvm_گوسفند
1 پست
نژاد_گاو
1 پست
panama_sheep
1 پست
corriedale_sheep
1 پست
کوریدال
1 پست
columbia_sheep
1 پست
رامنی
1 پست
romney_sheep
1 پست
لینکلن
1 پست
لینکولن
1 پست
lincoln_sheep
1 پست
border_leicester
1 پست
hexham_leicester
1 پست
bluefaced_maine
1 پست
leicester_sheep
1 پست
tunis_sheep
1 پست
گوسفند
3 پست
cotswolds_sheep
1 پست
suffolk_sheep
1 پست
سافولک
1 پست
soutdown_sheep
1 پست
shropshire_sheep
1 پست
oxford_sheep
1 پست
montadal
1 پست
montadale_sheep
1 پست
hampshire
1 پست
همپشایر
1 پست
finnsheep
1 پست
جرسی/jersey
2 پست
dorset_sheep
1 پست
debouillet_sheep
1 پست
رامبویلت
1 پست
merinos_sheep
1 پست
merino
1 پست
راک
1 پست
قوچ
1 پست
hereford_cattle
1 پست
angus_cattle
1 پست
doddies/hummlies
1 پست
brahman_cattle
1 پست
simmental_cattle
1 پست
charolias_cattle
1 پست
riggit_galloway
1 پست
white_galloway
1 پست
belted_galloway
1 پست
kerry_cattle
1 پست
holstein
1 پست
guernsey_cow
1 پست
jersey_cow
1 پست