دام
خلاصه نژاد های گوسفند 2 نویسنده: محمود زراعت کار - ۱۳٩٢/٦/٢٥

Karakul

 

قوچ   90 - 100 kg
میش   70 - 90 kg
درصد بره زایی   180 %
پشم   Coarse, very strong
وزن   4.5 - 6.8 kg
طول   تا 45 cm
قطر به میکرون    

===================

Lincoln Sheep

 

 

قوچ   115 - 150  kg
میش    90 - 115 kg
درصد بره زایی   140 %
پشم  

Coarse, strong, lustrous

وزن   6.8 - 11  kg
طول   18 - 20 cm
قطر به میکرون    33.5 - 41 

=================

Merino Sheep

 

قوچ   115 - 150 kg
میش   90 - 115 kg
درصد بره زایی   125%
پشم  

Fine, thick & bulky

وزن   4 - 6 kg
طول   6 - 10  cm
قطر به میکرون   <24 

=================

Montadale Sheep

 

قوچ

90 - 124 Kg

میش

 55 - 90 Kg

پشم

Dense, bright white

وزن 4 - 5 Kg
طول 10 - 15 cm

درصد بره زایی

180%

===============

North Country Cheviot Sheep

 

قوچ   100 - 125 kg
میش   55 - 80 kg
درصد بره زایی   170 %
پشم  

Bulky, low lustre

وزن   2.2 - 3 kg
طول   8 - 10 cm
قطر به میکرون   27 - 33 

===============

Outaouais Arcott Sheep

 

 

قوچ   80 - 100 kg
میش   75 - 90 kg
درصد بره زایی   260 %
پشم  

متغییر

وزن   متغییر
طول   متغییر
قطر به میکرون   

=================

Oxford Sheep

 

قوچ   90 - 135 kg
میش   70 - 90 kg
درصد بره زایی   150 %
پشم  

Bulky with pigmented points

وزن   2.7 - 4.5 kg
طول   10 - 13 cm
قطر به میکرون   39 - 34

===============

Polypay Sheep

قوچ   90 - 125 kg
میش   100 - 115 kg
درصد بره زایی   190 %
پشم  

Fine, pronounced crimp

وزن   2.2 - 2.7 kg
طول   8 - 10 cm
قطر به میکرون    

=============

Rambouillet Sheep

قوچ   100 - 135 kg
میش   70 - 90 kg
درصد بره زایی   175 %
پشم  

Fine, even

وزن   4.5 - 7 kg
طول   6 - 10 cm
قطر به میکرون   19 - 25

=================

Rideau Arcott Sheep

قوچ   80 - 100 kg
میش   75 - 95 kg
درصد بره زایی   250%
پشم   متغییر
وزن   متغییر
طول   متغییر
قطر به میکرون   متغییر

=============

Romanov Sheep

قوچ   70 - 80 kg
میش   50 - 70 kg
درصد بره زایی   بیش از250% 
پشم  

course dark fibres

وزن   2.2 - 3.6 Kg
طول   10 - 13 cm
قطر به میکرون    

================

Romney Sheep

قوچ   90 - 100 kg
میش   65 - 80 kg
درصد بره زایی   175 %
پشم  

Medium coarse, lustrous white

وزن   4.5 kg
طول   15 - 20 cm
قطر به میکرون   31 - 36

===========

Rouge de L'ouest  Sheep

قوچ   95 - 120 kg
میش   70 - 90 kg
درصد بره زایی   180 %
پشم   dense, fine
وزن   2.7 - 3.5 kg
طول   4 - 5 cm
قطر به میکرون    

================

Scottish Blackface Sheepقوچ   70 - 80 kg
میش   50 - 70 kg
درصد بره زایی   100 -150%
پشم   متغییر
وزن    
طول    
قطر به میکرون    

================

Shetland Sheep

 

قوچ   40 - 75 kg
میش   35 - 60 kg
درصد بره زایی   140%
پشم  

Fine, soft

وزن   1 - 1.8 kg
طول   5 - 12 cm
قطر به میکرون   20 - 25

=============

Shropshire Sheep

قوچ   90 - 140 kg
میش   65 - 90  kg
درصد بره زایی   180 %
پشم  

Fine, dense

وزن   1.8 - 2.5 kg
طول   10 - 15  cm
قطر به میکرون    

============

South African Meat Merino Sheep

 

قوچ   100 - 110 kg
میش   70 - 80 kg
درصد بره زایی   150% plus
پشم   Medium to strong
وزن   4 - 5 kg
طول   6 - 10 cm
قطر به میکرون   28 - 33

==============

Southdown Sheep

قوچ   85 - 105 kg
میش   60 - 80  kg
درصد بره زایی    150 %
پشم   Dense, fine
وزن   2.7 - 3.5 kg
طول   4 - 5 cm
قطر به میکرون   24 - 31

===========

Suffolk Sheep

قوچ   115 - 150 kg
میش   100 - 115 kg
درصد بره زایی   180%
پشم  

Dense, fine

وزن   2.2 - 2.7 kg
طول   8 - 10 cm
قطر به میکرون   28 - 33 

================

Targhee Sheep

قوچ   90 - 135  kg
میش   56 - 90 kg
درصد بره زایی   150 %
پشم   Fine, bright
وزن   4.5 - 6.3 kg
طول   7.5 - 11  cm
قطر به میکرون   22 - 26

==========

Texel Sheep

قوچ   110 - 140 kg
میش   70 - 90 kg
درصد بره زایی   150 %
پشم  

Medium coarse & bulky

وزن   2.2 - 3.6  kg
طول   9 - 15 cm
قطر به میکرون    

==========

Tunis Sheep

قوچ   79 - 102 kg
میش   59 - kg 73
درصد بره زایی    
پشم  

Medium Wool

وزن   3.6 - 5.4 kg
طول    
قطر به میکرون   26 - 31 

 

منبع : www.wool.ca

  نظرات ()
محمود زراعت کار
لَمّا خَلَقَ اللّه‏ُ المَعیشَةَ جَعَلَ البَرَکاتِ فِى الحَرثِ وَ الغَنَمِ؛ چون خداوند، وسایل زندگى مردم را آفرید، برکت‏ها را در کشاورزى و گوسفنددارى قرار داد. کنزالعمّال، ح 9354
کدهای اضافی کاربر :