دام
خلاصه ی نژاد های گوسفند 1 نویسنده: محمود زراعت کار - ۱۳٩٢/٦/٢٥

Cheviot Sheep

قوچ   70 - 85 kg
میش   55 - 70 kg
درصد بره زایی   150%
پشم   Long, strong, lustrous
وزن پشم   1.8 - 2.2 kg
قطر به میکرون   28 - 33
طول  

10 - 13 cm

=================================================

Leicester Sheep

قوج   90-125 kg
میش   70-90 kg
درصد بره زایی   150 %
پشم   Long, strong, lustrous
وزن پشم   4.5 - 6 kg
قطر به میکرون   30 - 38.5
طول   12 - 25 cm

================================

British Milk Sheep

قوچ   80 - 110 kg
میش   70 - 90 kg
درصد بره زایی   220 %
پشم   Fine, Demi-lustre
وزن   4 - 4.5 kg
طول   10 - 15 cm
میزان شیر دهی   تا 400lit

=================================

Canadian Arcott Sheep

قوچ   120 - 150 kg
میش   85 - 115 kg
درصد بره زایی   180%
پشم  

Soft, lustrous

وزن پشم   3 . 3.5 kg
طول   8 - 10 cm
قطر به میکرون   25 - 33

=============================

Charollais Sheep

قوچ   100-150 kg
میش   80 - 100 kg
درصد بره زایی   175%
پشم  

Dense, fine

وزن   1.5 - 2 kg
طول   4 - 5 cm
قطر به میکرون    

======================

Clun Forest Sheep

قوچ   75 - 105 kg
میش   65 - 80 kg
درصد بره زایی   180 %
پشم   Fine, Dense
وزن   2.2 - 3 kg
طول   8 - 13 cm
قطر به میکرون    

=====================

Columbia Sheep

قوچ   100 - 135 kg
میش   70 - 100 kg
درصد بره زایی   150 %
پشم   Medium, heavy
وزن   2.2 - 5 kg
طول   8 - 15 cm
قطر به میکرون   23 - 30

=================

Corriedale Sheep

قوچ   80 - 125 kg
میش   60 - 80 kg
درصد بره زایی   150 %
پشم   Bright, soft
وزن    
طول   8 - 13 cm
قطر به میکرون  

================

Cotswold Sheep

قوچ   115 - 130 kg
میش   80 - 100 kg
درصد بره زایی   150 %
پشم   Long, Lustrous, Silvery white
وزن   4.7 kg
طول   5 - 25 cm
قطر به میکرون   37 - 40

=================

DLS Sheep

قوچ    85. - 105 kg
میش   60 - 70 kg
درصد بره زایی   150 %
پشم   متغییر
وزن    
طول    
قطر به میکرون  

=====================

Dorper Sheep

قوچ   90 - 100 kg
میش   70 - 100 kg
درصد بره زایی   150 %
پشم   Hair sheep
وزن    
طول    
قطر به میکرون    

================

Horned Dorset Sheep

قوچ   90 - 125 kg
میش   55 - 90 kg
درصد بره زایی   175 %
پشم   Bright white, dense
وزن    
طول   7 - 10 cm
قطر به میکرون   27 - 33 

===============

Polled Dorset

قوچ   115 - 150 kg
میش   80 - 115 kg
درصد بره زایی   175 %
پشم   Bright white, dense
وزن    
طول   7 - 10 cm
قطر به میکرون   27 - 33 

===================

East Friesian Dairy Sheep

قوچ   90 - 100 kg
میش   70 - 90 kg
درصد بره زایی   230 %
پشم   Fine, white or black
وزن   3 - 6 kg
طول   10 - 15 cm
قطر به میکرون    

=================

Hampshire Sheep

قوچ   115 - 150 kg
میش    80 - 115 kg
درصد بره زایی   160 %
پشم   Medium course, Semi-bright
وزن   2 - 2.5 kg
طول   5 - 8 cm
قطر به میکرون   25-33

=====================

Icelandic Sheep

 

قوچ   90 - 100 kg
میش   60 - 65 kg
درصد بره زایی    180%
پشم  

Coarse topcoat; fine, soft undercoat

وزن   2.2 - 2.7 kg
طول  
قطر به میکرون     

=============================

Ile De France Sheep

قوچ   100 - 150 kg
میش   85 - 95  kg
درصد بره زایی   180 %
پشم   Fine, clean
وزن    
طول   8 - 10 cm
قطر به میکرون    

=======================

Jacob Sheep

قوچ   54 - 82 kg
میش   36 - 54 kg
درصد بره زایی   200 %
پشم   Medium, fine, coloured
وزن   1.5 - 1.8 kg
طول    7 - 10  cm
قطر به میکرون    

منبع : www.wool.ca

  نظرات ()
محمود زراعت کار
لَمّا خَلَقَ اللّه‏ُ المَعیشَةَ جَعَلَ البَرَکاتِ فِى الحَرثِ وَ الغَنَمِ؛ چون خداوند، وسایل زندگى مردم را آفرید، برکت‏ها را در کشاورزى و گوسفنددارى قرار داد. کنزالعمّال، ح 9354
کدهای اضافی کاربر :